Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin Resmi Dilleri arasına katılımı

Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin Resmi Dilleri arasına katılımı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 17 Şubat 2016 tarihli Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu Başkanlarına yazdığı mektupta, Türkçe’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden biri olduğunu belirterek, Birlik kurumlarının dillerini düzenleyen kurallar hakkında TFEU’nun 342. maddesi uyarınca resmi bir AB dili olarak tanınmasını talep etti.

AB’nin Kıbrıslı Türk yurttaşları, kesinlikle anadillerinin AB’nin resmi dili olmasını bekliyorlar.

Ayrıca, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından ilk kez bir Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi seçildi.

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak Komisyon, Türkçe’nin resmi bir AB dili olarak kullanılmasına yönelik gerekli prosedürleri hızlandırmak için ne gibi adımlar atmayı planlamaktadır?

AB Komisyonu’nu Başkanı Jean Claude Juncker’in, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’e, Türkçe’nin AB’nin resmi dili olması konusunda yanıtı:

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma Madde 342 uyarınca, Birlik kurumlarının dillerini düzenleyen kurallar, Avrupa Birliği Adalet Divanı Tüzüğünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Konsey, oybirliğiyle düzenleme yoluyla hareket eder.

Bu, Konseyin münhasır bir yetkisidir, Komisyon’un içinde hiçbir rolü yoktur.