KOVID-19 aşıları ve şeffaflık

KOVID-19 aşıları ve şeffaflık

AB ve Üye Devletleri arasında KOVİD-19 aşılarının üretimi ve satın alınması için ilaç şirketleriyle yapılan tüm sözleşmelerin/anlaşmaların yayınlanmasıyla ilgili olarak ilan edilen AB tam şeffaflık ilkesi neden uygulanmıyor ve kamu fonlarından ilaç şirketlerine kadar bugüne dek yapılan avans/peşin ödemeler, ilaç şirketleri tarafından aşıyı geliştirmek ve üretmek için nasıl kullanıldı?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Giorgos Georgiou(Sol Grup),  Alexis Georgoulis(Sol Grup),  Marc Botenga (Sol Grup), Kateřina Konečná (Sol Grup), Konstantinos Arvanitis(Sol Grup),  Leila Chaibi(Sol Grup),  Emmanuel Maurel (Sol Grup) tarafından verilen soru önergesidir.

YANIT

15 Haziran 2021

Komisyon, KOVİD-19 aşı sözleşmelerinin (ödemelere ilişkin hükümler ve ilgili çizelgeler dahil) özellikle de halen daha devam etmekte olan müzakerelerin hassaslığı göz önüne alındığından bu aşamada tam olarak açıklanmasının gizlilik nedenleriyle engellendiğini belirtmektedir.

Aynı zamanda, Komisyon şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda kararlıdır. Aşı üreticileriyle hem önceden satın alma anlaşmalarını (APA’s) hem de KOVİD-19 aşıları için yapılan satın alma anlaşmalarını açıklama olasılığı konusunda istişarelerde bulunmuştur.

Janssen Pharmaceutica NV[1], CureVac AG[2], Sanofi Pasteur SA & GlaxoSmithKline Biologicals SA[3], AstraZeneca[4], BioNTech/PFİZER[5][6] ve Moderna[7] ile yapılan anlaşmaların redaksiyon versiyonları Komisyonun internet sitesinde yayınlanmıştır. Diğer üreticilerle görüşmeler de devam etmektedir.

Çoğu peşin satın alma anlaşmalarında, ödenen miktarlar araştırma, geliştirme ve/veya üretim/imalat maliyetlerini finanse etmeyi amaçlar. Başka bir sözleşme de teslimat miktarının sadece bir kısmını kapsamaktadır. Peşin satın alma anlaşmalarının hükümleri, tedarikçinin aşı geliştirme ve üretim hazırlığına ilişkin münferit  durumuna yöneliktir.


[1] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jj_apa_202005071550.pdf

[2] https://ec.europa.eu/info/files/curevac-redacted-advance-purchase-agreement_en

[3] https://ec.europa.eu/info/files/sanofi-gsk-redacted-advance-purchase-agreement_en

[4] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/apa_astrazeneca.pdf

[5] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_advance_purchase_agreement_biontech-pfizer_0.pdf

[6] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_purchase_agreement_biontech-pfizer_0.pdf

[7] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_advance_purchase_agreement_moderna_0.pdf