Avrupa Vatandaşlık İnsiyatifi ‘Tedavi Hakkına’ göre küresel aşı kıtlığı ve patent paylaşımı

Avrupa Vatandaşlık İnsiyatifi ‘Tedavi Hakkına’ göre küresel aşı kıtlığı ve patent paylaşımı

Avrupa Vatandaşlık İnsiyatifi ‘Tedavi Hakkı’[1] , patentlerin tek bir şirkete temel ecza ürünleri üzerinde tekel kontrolü sağladığını belirtmektedir. Bu onların kullanılabilirliğini sınırlarken, maliyetlerini de artırır. Komisyon daha önce bunu ilaç endüstrisi ile müzakere edilen KOVİD-19 aşı satın alma anlaşmalarında patent paylaşımını bir koşul haline getirmeyi reddetti. Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü’nde[2]  bu konuda Avrupa Birliği’nin seçimini sorguladı.

Küresel aşı kıtlığı ışığında:

1. Komisyon, KOVİD-19 araçlarına erişimi hızlandırıcı, COVAX tesisi ve COVAX AMC de dahil olmak üzere gönüllü lisanslama ve mevcut küresel işbirliği mekanizmalarının bu yıl dünyadaki 7.8 milyar insanın aşı gereksinimlerini karşılamak için yeterli olacağı iddiasını doğrulamak için hangi verileri sağlayabilir?

2. Gönüllü mekanizmalar yeterliyse, Komisyon ilaç endüstrisinin fikri mülkiyet ve teknolojinin gönüllü katkılarını teşvik eden bir girişim olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) KOVİD-19 Teknoloji Erişim Havuzu’na (C-TAP) katılımı neden toplu olarak reddettiğini açıklayabilir mi? KOVİD-19 tıbbi ve ecza ürünlerinin[3]  üretimi ve tedarikinin küresel paylaşımını ve ölçeğini büyütmeyi desteklemek adına verilerle ilgili bilgi verebilir mi ?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Marc Botenga (Sol Grup), Kateřina Konečná(Sol Grup),  Clare Daly(Sol Grup),  Mick Wallace(Sol Grup),  Manuel Bompard(Sol Grup),  Manon Aubry (Sol Grup), Pernando Barrena Arza(Sol Grup),  Petros Kokkalis(Sol Grup),  Dimitrios Papadimoulis (Sol Grup), Martina Michels (Sol Grup), Anne-Sophie Pelletier(Sol Grup),  Nikolaj Villumsen (Sol Grup), Giorgos Georgiou (Sol Grup), Eugenia Rodríguez Palop tarafından verilen soru önergesidir.

Yanıt

13 Nisan 2021

Komisyon, COVAX Tesisi gibi küresel işbirliği girişimleriyle birlikte aşı üretim kapasitelerinin daha da artırılmasının, tüm ülkelerdeki insanlar için aşılara hızlı, adil ve eşit erişimi garanti etmenin en iyi yolu olduğuna inanıyor.

COVAX Tesisi, 2021’de iki milyar doz KOVİD-19 aşısı sağlama hedefine ulaşmak için iyi bir konumdadır. Avrupa Takımı, Komisyonun katkısı olan 1 milyar Euro’nun iki katına çıkarak  2.2 milyar Euro’luk katkısıyla Covax’a katkıda bulunanların başını çekmektedir. (COVAX Tesisi, 2021’de iki milyar doz KOVİD-19 aşısı sağlama hedefine ulaşmak için iyi bir konumdadır. Avrupa Takımının kısa süre önce Komisyonun iki katı, yani 2.2 milyar Euro’ya ulaşan katkısıyla başlıca katkıda bulunanlardan biridir.  Komisyonun katkısı ise 1 milyar Euro’dur. 

Aşı geliştiricileri, imalat anlaşmaları ve teknoloji transferleri de dahil olmak üzere küresel üretimi genişlettikçe hem AB’de hem de küresel olarak aşı üretimi artmaktadır[4]  .

Spesifik C-TAP girişimiyle ilgili olarak, ilaç endüstrisinin ayrıntılı konumu (bir endüstri birliği aracılığıyla ifade edilir) halka açıktır [5]. Komisyon, aşı üretim kapasitesini artırmak için gönüllü çözümlere dayalı geniş bir endüstri işbirliğine ihtiyaç olduğu görüşündedir.

Komisyon şu anda AB Üye Devletleri ve şirketlerle AB’deki üretim kapasitesini artırmak için tüm mekanları keşfetmek, darboğazları ele almak ve yeni aktörler devreye sokmak için çalışmaktadır.

Gerekirse, gönüllü bir şekilde fikri mülkiyet lisanslama düzenlemelerini kolaylaştırmak için önlemler almaya hazırdır. AB aşı üretimi küresel arz için kritik öneme sahip olduğundan, bu girişimin faydaları AB sınırlarının ötesine uzanacaktır.


[1] https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home

[2] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W674.pdf&Open=True

[3]https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/who-platform-for-pharmaceutical-firms-unused-since-pandemic-began

[4]https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_en.pdf

[5]https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2020/05/IFPMA_Statement_Costa_Rica_Proposal_28May2020.pdf