Arjantin’den çalınan ve tanımlanamayan atlardan ithal edilen etlerin gıda güvenliği riskleri

Arjantin’den çalınan ve tanımlanamayan atlardan ithal edilen etlerin gıda güvenliği riskleri

AWF / TSB tarafından hazırlanan yeni bir belgesel, Arjantin’den ithal edilen at etlerinin gıda güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu, çünkü tanımlanamayan ve/veya etiketlenmemiş atların, sahte belgelerle çalınan atların düzenli olarak toplama merkezleri ve mezbahalar aracılığıyla gıda zincirine girdiğini ortaya koydu.

Hasta ve yaralı atlar, hamile kısraklar ve ilaç geçmişi bilinmeyen atlar gıda zincirine kontrolsüz girerken uygulanan hayvan sağlığı ve bitki sağlığı standartları endişe vericidir. Resmi AB kurumları denetimin izlenebilirliği konusunda sorunlar olduğunu doğruladı.

Bu belgeselde yer alan son araştırmalar, Arjantin’in izlenebilirlik ve hayvan refahı yasalarının güncellenmesinin bu durumu değiştirmediğini kanıtlıyor.

Komisyon, gıda zincirine giren ve AB’ye ithal edilen tanımlanamayan, çalınan, hasta ve yaralı at etininin gıda güvenliği risklerini ve atları toplama merkezlerinde karkas yığınlarına yakın tutmaktan kaynaklanan kontaminasyon risklerini nasıl değerlendiriyor?

Komisyon, belgeselde ve ekli dosyada sunulan bilgilere itiraz edebilir mi, ve eğer edemezse, Komisyon derhal Arjantin’den at eti ithalatını askıya almaya hazır mı?

Her iki ülkede de AB denetimlerinin benzer bulguları göz önüne alındığında, Komisyon’un Arjantin ve Meksika at eti ile ilgili eylemleri neden bu kadar farklıdır?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup) ,Anja Hazekamp (Sol Grup), Marc Botenga(Sol Grup), Marisa Matias (Sol Grup) José Gusmão(Sol Grup), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Wiezik (PPE), Jan Huitema (Renew), Mick Wallace (Sol Grup), Manuela Ripa (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Emil Radev (PPE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Clare Daly (Sol Grup), Grace O’Sullivan (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Harald Vilimsky (ID), Leszek Miller (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Eugenia Rodríguez Palop(Sol Grup),  Nikolaj Villumsen (Sol Grup) ,Vlad Gheorghe (Renew), Emmanuel Maurel (Sol Grup), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Mario Furore (NI), Sylvia Limmer (ID), Virginie Joron (ID), Thomas Waitz (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew) tarafından sunulan soru önergesidir.

Yanıt

5 Mart 2021

Komisyon, medyada açıklanan Arjantin’deki at eti üretimiyle ilgili bilgilerin farkındadır. Komisyon, hayvanların refahına ilişkin kurallara uyulması ve hayvan etinin insan tüketimine uygun bulunması koşuluyla, yaralı atların ve hamile kısrakların kesilmesine AB mevzuatı uyarınca izin verildiğini hatırlatır.

Komisyon, Birlik mevzuatına uyulmasını ve at eti için ithalat şartlarının yerine getirilmesini sağlamak için önlemler almaktadır. Bu önlemler, Birlik mevzuatına ve üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda, Birliğin Dünya Ticaret Örgütü içindeki uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak alınır.

Komisyon, uygulamalarını resmi kontrollere ve Arjantin ve diğer ülkelerdeki denetimler de dahil olmak üzere denetimlerin sonuçlarına dayandırmaktadır. Denetimlerin sonucunda eksiklikler tespit edildiği zaman, izlenebilirlik dahil olmak üzere düzeltici eylemler için öneriler yapılmıştır.

Komisyon, tavsiyeleri ele almak için ülkeler tarafından alınan eylemleri dikkatlice değerlendirir. Arjantin söz konusu olduğunda, öneriler at toplama merkezlerinde resmi kontrollerin iyileştirilmesi, veteriner ilaçları ile ilgili ulusal mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması ve otopsinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgilidir.

Özellikle Meksika ile ilgili olarak, denetimler, yetkisiz veteriner tıbbi ürünleri ile tedavi edilen atların insan tüketimi ve AB’ye daha fazla ihracat için kesildiğini tespit etti.

Bu, AB sınırlarında yapılan testlerin sonuçları ile doğrulandı. Sonuç olarak, AB Meksika’dan at eti ithalatını yasaklamak için önlemler aldı[1]. Meksika tarafından belirlenen eksiklikleri gidermek için atılan adımlar, bu tür ihracatlar devam etmeden önce dikkatlice değerlendirilecektir.


[1] Avrupa Komisyonu Uygulama Kararı 2014/891/EU.