Kıbrıs’ta Yeşilhat üzerindeki 4 geçiş noktasının kapatılması

Kıbrıs’ta Yeşilhat üzerindeki 4 geçiş noktasının kapatılması

28 Şubat Cuma günü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Koronavirüsün yayılmasına karşı bir tedbir olarak tek taraflı karar verip, uygulamaya koyduğu, adadaki dört geçiş noktasının geçici bir süreliğine kapatılması, birçok Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk’ün geçişlerini çok zor hale getirdi ve yurttaşlar arasında öfkeye yol açtı.

Sayın Anastasiadis ve Sayın Akıncı’ının katılımı ile 3 Şubat tarihinde buluşan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin aldığı tedbir kararları arasında kapıların kapatılmasının bulunmadığına dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kıbrıs Türk tarafı ile mükemmel bir uyum içinde olduklarını söylüyor. Böyle olduğu halde geçit noktaları tek taraflı bir kararla kapatıldı.

Kişilerin ve malların hükümetin kontrolü altında olmayan bölgelerden hükümetin kontrolü altındaki bölgelere geçişini düzenleyen 866/2004 no’lu Konsey Kararı (“Yeşil Hat Tüzüğü”)’nın ekinde geçiş noktaları listelenmiştir. 

1) Yeşil Hat Tüzüğünün 10. Maddesinde belirtildiği gibi, Komisyon bu kararla ilgili bilgilendirildi mi?

2) Komisyon bu kararının Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olup olmadığını inceledi mi ve bu konudaki tavrı nedir?