AB Fikri Mülkiyet Eylem Planı-Zorunlu Lisanslar

AB Fikri Mülkiyet Eylem Planı-Zorunlu Lisanslar

AB Fikri Mülkiyet Eylem Planı, son çare veya güvenlik ağı olması açısından, zorunlu lisanslamanın potansiyel olarak önemini kabul etmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ), Güney Afrika hükümeti, Avrupa Birliği’nin yıllardır DTÖ üyelerini, özellikle gelişmekte olan ülkeleri, patent yasalarını zorunlu lisansların daha kolay verilebileceği şekilde geliştirmekten caydırdığını belirtti[1]

1. Komisyon, Güney Afrika hükümetinin eleştirisini somut kanıtlarla çürütebilir mi?

2. Bundan sonra, Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesinin ticaretle ilgili yönlerinde öngörülen zorunlu lisanslama ve diğer esneklikleri fikri mülkiyet uygulama raporundan hariç tutacak mı?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Marc Botenga (Sol Grup), Kateřina Konečná(Sol Grup),  Clare Daly (Sol Grup),  Mick Wallace(Sol Grup),  Manuel Bompard(Sol Grup), Manon Aubry(Sol Grup),  Pernando Barrena Arza (Sol Grup), Petros Kokkalis(Sol Grup), Dimitrios Papadimoulis (Sol Grup), Martina Michels (Sol Grup), Anne-Sophie Pelletier(Sol Grup),  Nikolaj Villumsen (Sol Grup), Giorgos Georgiou(Sol Grup), Eugenia Rodríguez Palop(Sol Grup) tarafından verilen soru önergesidir.

YANIT

12 Nisan 2021

AB, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak zorunlu lisansların kullanımını sorgulamadı.

Komisyon Personeli Çalışma Belgesi üçüncü ülkelerde fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına ilişkin raporu[2], belirli bir ülkenin yasalarının, Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri (TRIPS) Anlaşması da dahil olmak üzere uluslararası taahhütleriyle uyumlu olmadığı konuları vurgulamaktadır. Spesifik zorunlu lisansların verilmesini analiz etmez.

Üçüncü ülkelerdeki fikri mülkiyet mevzuatının uluslararası çerçeve ile tutarlılığının analizi ve raporda yer alan üçüncü ülkelerin fikri mülkiyet uygulama politikasının analizi, AB’nin ticaret politikasının önemli ve etkili bir aracıdır.


[1] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W672.pdf&Open=True

[2] https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf