Polonyalı hamile bir kadının kürtaj  talebi reddedildikten sonra ölümü

Polonyalı hamile bir kadının kürtaj  talebi reddedildikten sonra ölümü

Polonya’da hamile bir kadın, doktorların fetüsün öldüğü ilan edilmeden önce kürtaj yapmayı reddetmesinin ardından kısa süre sonra kan zehirlenmesinden (septisemi) öldü.

Geçen yıl, meşru olmayan Polonya Anayasa Mahkemesi, özellikle savunmasız kadınları etkileyen, kadınların onurunu, özgürlüğünü ve sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde baltalayarak kürtajı fiili olarak yasakladı.

Mağdurun ailesine göre,doktorların o koşullar altında dahi bakımı ve kürtaj yapmayı reddetmesinin Polonya kürtaj karşıtı yasalarının ihlalini oluşturması halinde cezai sorumluluk korkusundan kaynaklandığı yönündedir.

Yukarıdakilerin ışığında:

1. Komisyon, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 3. maddesinde öngörüldüğü üzere kadınların bedensel bütünlük, özerklik, sağlık haklarını korumak ve dünya genelinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (SRHR) evrensel, güvenli ve ücretsiz erişimin güvence altına alınmasını sağlamak için ne gibi önlemler alacaktır?

2. Polonya’da hukukun üstünlüğünün erozyona uğraması sonucu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (SRHR) dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine yol açtığı göz önüne alındığında, Komisyon uygulama araçlarından herhangi birini AB temel haklarına uymayı reddeden Üye Devletlere uygulamayı planlıyor mu?

Niyazi Kizilyürek (Sol Grub),Konstantinos Arvanitis (Sol Grub),Nikolaj Villumsen (Sol Grub),Dimitrios Papadimoulis (Sol Grub),Manon Aubry (Sol Grub),Sylwia Spurek (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Dietmar Köster (S&D), Marianne Vind (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sira Rego (Sol Grub),Vlad Gheorghe (Renew), Irène Tolleret (Renew), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Leila Chaibi (Sol Grub),Radka Maxová (S&D), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Fabienne Keller (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Manu Pineda (The Left), Hilde Vautmans (Renew), Robert Biedroń (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (Sol Grub),Anja Hazekamp (Sol Grub),Alessandra Moretti (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (Sol Grub),Pina Picierno (S&D), Elena Kountoura (Sol Grub),Petros Kokkalis (Sol Grub),Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Alexis Georgoulis(Sol Grub),Tineke Strik (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Samira Rafaela (Renew), Miguel Urbán Crespo (Sol Grub),Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Evelyne Gebhardt (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (Sol Grub),Malin Björk (Sol Grub),Alexandra Geese (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (Sol Grub),Juan Fernando López Aguilar (S&D)

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *