Üye Ülkelerde ağaçlandırmanın finansmanı

Üye Ülkelerde ağaçlandırmanın finansmanı

İklim değişikliği hızla bir iklim krizine dönüşüyor ve ekolojik bir kabusa doğru ilerliyoruz. Hem yerli şirketlerin hem de çok uluslu şirketlerin menfaati için, finansal kazanç için, ormanlarımız yakılıyor-kurban ediliyor. Yangınlar kaza ile değil, suç eylemleriyle başlar ve onları durdurmak için sert önlemler gerekir. AB, yasadışı ağaç kesilmesini ve keyfi ormansızlaşmayı, ormanların tahrip edilmesini ve yakılmasını önlemek için caydırıcı olacak önlemler almak için bir an önce harekete geçmelidir.

Komisyon, acil bir mesele olarak, tüm üye devletlerde yeniden ağaçlandırma için özel bir bütçe tahsis edileceğini açıklayacak mı?

Avrupa Komisyonu’nun Yanıtı:

Komisyon ormanlarımızın korunmasını çok ciddiye almaktadır ve orman yangınlarının artmasıyla ilgili endişelenmektedir.

AB Orman Stratejisi[1], mevcut ilgili AB finansman akışlarını ormanlar için politika hedeflerine başarıyla hizalamıştır.

Sürdürülebilir orman yönetimi, AB Orman Stratejisinin ana hedeflerinden ve 2014-2020 kırsal kalkınma politikasının temel önceliklerinden biridir.  Hali hazırda AB ormanları için temel kamu mali destek kaynağı yaklaşık 8 Milyar Euro’dur.  Uyum Politikası, sivil koruma mekanizması, Life veya Horizon 2020 dahil olmak üzere diğer fonlar da AB ormanlarını tutarlı bir şekilde desteklemektedir.

Daha spesifik olarak, ortak tarım politikasının (CAP) kırsal kalkınma ayağı, üye devletlere, orman yangınlarından kaynaklanan zararların önlenmesi için 4,5 milyar euro tutarında destek ve 1,5 milyar euro tutarında planlanan ormanların restorasyonu için ve ormanların uzun vadeli dayanıklılığını desteklemek için sağlamaktadır.

Mevcut ormanların ve ormanlık alanların kaybolması veya bozulması durumunda ağaçlandırma riskinin faydalarının hızla gölgelenmesi nedeniyle mevcut ormanların sürdürülebilir yönetimi de aynı derecede önemlidir.

Komisyon[2], gelecekteki CAP 2020 sonrası görevinin yeni ve daha iddialı bir orman politikasını destekleyerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanları güvence altına alma ve ormanlık alanların artırması konusundaki katkısını artırabileceğini ileri sürmüştür. Üye Devletler, müdahalelerini tasarlayarak, yatırımlarını ve yönetime özgü ihtiyaçlarını ele alarak CAP Stratejik Planlarında daha fazla esnekliğe ve fırsatlara sahip olacaklardır.

Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL) ve Giorgos Georgiou (GUE/NGL)’nun Avrupa Komisyonu’na sunduğu soru önergesidir.


[1] COM(2013)659

[2] COM(2018)392