Kıbrıs’ta Koronavirüs Salgını

Kıbrıs’ta Koronavirüs Salgını

Koronavirüs salgını tüm gezegeni ve tüm Üye Devletleri etkiliyor. Son yıllarda bankacılık sektöründe derin krizler yaşayan Kıbrıs Cumhuriyeti ve özellikle Kıbrıs Türk toplumu, salgınla başa çıkma konusunda büyük zorluklarla karşı karşıyadır.

Kıbrıs’ın her iki toplumunda da teyit edilen vaka ve ölümlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Komisyon, COVID-19 salgınına destek vermek için yardım programından 5 milyon Euro’yu hızla tahsis etti, ancak çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu görülüyor.

Kıbrıs Türk ekonomisi hizmet temellidir ve çoğunlukla turizm ve yüksek öğretime dayanır. Adaya tüm uçuşlar durdu, üniversite öğrencileri mali zorluklar yaşıyor ve küçük işletmeler iflas riski ile karşı karşıya. Bu, yaklaşık 30.000 kişiyi kısa zamanda mali zorluk içinde bırakacaktır.

Kıbrıs’ın kuzey kesmi AB toprağı olmasına ve Kıbrıslı Türkler AB vatandaşı olmasına rağmen, krizi aşmak için ekonomik ve mali araçlardan yoksundur. Bunun nedeni Türkiye’ye büyük ölçüde bağımlı olması ve Türkiye tarafından kontrol edilmesidir.

Komisyon, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve Kıbrıs Türk toplumunu, özellikle de koronavirüse karşı mücadelesinde desteklemek için hangi ek önlemleri almayı planlıyor?

Komisyon’un Cevabı:

Kovid-19 pandemisine yanıt olarak, Komisyon, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programından gelen fonları acil destek önlemlerine yönlendirmek için hızlı bir şekilde hareket etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte çalışan Komisyon, Kıbrıs Türk toplumu tarafından kullanılmak üzere yaklaşık 2,5 milyon Euro değerinde ilk tıbbi malzeme grubunu satın aldı.

Tıbbi malzeme, kişisel koruma ve yoğun bakım ünitesi ekipmanı, solunum cihazları, laboratuvar malzemeleri, test kitleri ve ilaçları içermektedir.

Ayrıca, Yardım Programı aracılığıyla, Komisyon, en az üç ay kamu sektörüne 25 özel sektör tıp doktoru sağlanması için finansmanı sağlayacak ve Kıbrıs Türk toplumunun Kovid-19 kriz yönetimi, koordinasyon ve tepki mekanizmasını güçlendirmek için teknik destek sağlamaya devam edecektir.

Komisyon, Kıbrıs Türk ekonomisinin toparlanmasına zamanında ve etkili bir destek sağlamak amacıyla, yardım programından mevcut fonların yeniden tahsis edilmesinin mümkün olup olmadığını inceliyor.

Özellikle, Komisyon, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden sonra uygulanan kapanmadan en fazla etkilenen serbest meslek sahipleri ve küçük ve mikro işletmelere yardım sağlamanın yolları olup olmadığını araştırıyor.

Amacımız, işletmeleri kurtarmak ve kısıtlamaların kaldırılmasından sonra mümkün olan en kısa sürede yerel ekonomideki talebi teşvik etmek için hızlı ‘kick-start’ yardımı sağlamaktır.