Eğitimde çok kültürlülük

Eğitimde çok kültürlülük

6 Eylül 2019’da, bir Kıbrıs Lisesinin Müdürü, bir öğrenciyi başörtüsü taktığı için okuldan kovup Kıbrıs’taki okulların Taliban için üreme alanı olmadığını söyledi[1].

Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili bir soruşturma açtı ve okul müdürü bir öğleden sonra okuluna transfer edildi. Ancak, konu çok tartışılınca Eğitim Bakanı, bu konuyu ele almak için öğrenci ve okul müdürü ile bir toplantı düzenledi. Bununla birlikte, suçluyu ve kurbanı sadece övgü kazanmak için uzlaştırmak yerine, toplumlarımızda çeşitliliğin, çokkültürlülüğün ve dayanışmanın kabulünü pekiştirecek ve derinleştirecek politikaları teşvik etmek tercih edebilirdi.

Komisyon, eğitimde hoşgörüyü, çeşitliliğin kabulünü ve çok kültürlülüğü daha fazla teşvik etmek için ne gibi önlemler almayı planladığını söyleyebilir mi?

 Avrupa Komisyonu’nun Yanıtı:

Komisyon, Üye Devletlerin eğitim alanındaki faaliyetlerini desteklemek, cesaretlendirmek, ve tamamlamak için adımlar atar, ancak aynı zamanda da eğitim politikası için genel sorumluluklarına saygı gösterir.

Hoşgörü geliştirmekte, aidiyet duygusunu güçlendirmekte ve ayrımcılıkla mücadelede eğitimin hayati bir rolü vardır. Gençlerin insan haklarının önemini anlamalarına ve sosyal ve yurttaşlık yeterlilikleri kazanmalarına yardımcı olur.

Eğitim kurumları örnek teşkil etmeli ve çeşitliliğe dayalı demokratik, adil ve kapsayıcı toplumların temelini oluşturabilecek bir öğrenme ortamı yaratmalıdırlar. Ortak değerlerin, kapsayıcı eğitimin ve Avrupa öğretim boyutunun teşvik edilmesine ilişkin Konsey’in Tavsiye Kararı, tüm öğrencilere kaliteli eğitim sağlanması ve öğrencinin okuluna, yerel bölgesine, ülkesine ve Avrupa Birliği’ne ait olma duygusunu geliştirme ihtiyacını vurgulamaktadır. Çocukların Avrupa’nın ortak mirası ve AB’nin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için Avrupa öğretim boyutunu desteklemektedir. Yüksek kaliteli ve kapsayıcı eğitime erişim, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun ilk sütununu da oluşturmaktadır.

Erasmus+ programı aracılığıyla Komisyon, hoşgörüsüzlüğü önlemeye yönelik projeleri desteklemektedir. Aktif vatandaşlığı teşvik etmek için bir rol modeller ağı oluşturuldu ve gençlik çalışanlarının marjinalleştirme riski altındaki gençlere ulaşmak için bir araç seti üretild. Ayrıca, eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğine yönelik Stratejik çerçevenin (ET 2020) bir parçası olarak, özel bir Çalışma Grubu, kapsayıcı eğitimi ve ortak değerleri teşvik etme konusunda en iyi uygulamaları paylaşmak için Üye Devletlerden uzmanları bir araya getirilmektedir.


[1] http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/775404/katakravg-ga-ton-sepo-kai-ti-man