Kıbrıs’ın kuzeyindeki demografik değişim

Kıbrıs’ın kuzeyindeki demografik değişim

Türkiye Cumhuriyeti uzun yıllardır Kıbrıs’ın AB toprağı olan kuzey kesimini ve AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türkleri kontrol etmektedir.

Son birkaç yıl içinde, giderek artan sayıda Türkiyeli göçmene vatandaşlık verildi ve böylece Kıbrıs Türk toplumunun siyasi profili ve demografik yapısı değiştirildi. Yalnız göçmenlerden oluşan bir siyasi parti zaten hâlihazırda vardır ve Türkiye, vatandaşlığa geçiş hızını artırmak için Kıbrıs Türk makamlarına baskı uygulamaktadır. Söz konusu siyasi meselelerin yanı sıra, Türkiye ekonomik varlığını adil rekabet kavramı karşısında haksız yöntemler kullanarak pekiştirmektedir.

Dahası, Türk hükümeti, kamusal yaşamın her alanına dini dayatmak amacıyla Kıbrıs Türk toplumunun laik geleneklerine karşı kültürel bir savaş yürütmektedir.

Bu eylemler sonucunda Kıbrıs Türk toplumu (ki AB’deki en küçük toplumdur) Türkiye’nin asimilasyon ve entegrasyon tehdidi altındadır.

Komisyon, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin bir bileşeni olarak kendi kimliği ve saygınlığı ile ayakta kalabilmesi için Türkiye tarafından uygulanan bu planları etkin bir şekilde engellemeye nasıl yardım etmeyi planlamaktadır?

Avrupa Komisyonu’nun yanıtı:

Komisyon, 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün kendisine verdiği görev kapsamında Kıbrıs Türk toplumu için bir Yardım Programı uygulamaktadır.

Programın genel amacı, ekonomik bütünleşme üzerinden iki toplum arasındaki temasların geliştirilmesine, toplumların AB ile temasların iyileştirilmesine ve Birlik müktesebatının uygulanmasına hazırlanma sürecine ağırlık vererek Kıbrıs’ı kapsamlı çözümü ulaştırmaktır.

2006 yılından bu yana, Yardım Programı kapsamında Kıbrıs Türk toplumunu desteklemek için 555 milyon Euro sağlanmıştır.

Komisyon, Birleşmiş Milletler himayesinde uzlaşma sürecini tam olarak desteklemektedir. Hem tarafların hem de Birleşmiş Milletler’in yararlı bulabileceği her türlü pratik yardımı sağlamaya hazırdır.