KOVİD-19 aşılarının miktarları

KOVİD-19 aşılarının miktarları

AB’nin KOVİD‑19 aşısı stratejisine göre, Mart 2021’e kadar Kıbrıs 200.000 kişiyi aşılamaya yetecek  miktarda aşı almalıdır. Ancak mevcut veriler, önümüzdeki dönemde alınacak miktarların, sağlık personelinin ve  riski yüksek grupların aşılanması için bile yeterli olmayacağını göstermektedir. Diğer birçok Üye Devlet de aynı durumdadır ve  AB hükümetleri, yavaş  ilerleme nedeniyle KOVİD‑19 aşılama oranlarını hızlandırmak için artan baskılarla karşılaşmaktadır.

Bu durum karşısında Komisyon, süreci hızlandırmak ve acil ve yeterli aşı dozu tedariğini sağlamak, aşıya kamu malı olarak eşit ve ücretsiz erişimi garanti altına almak ve emin olmak için bir alternatif / destek planı hazırlıyor mu?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Giorgos Georgiou (Sol Grup), Alexis Georgoulis (Sol Grup), Marc Botenga (Sol Grup), Konstantinos Arvanitis (Sol Grup), Kateřina Konečná (Sol Grup) tarafından verilen soru önergesidir.