Kıbrıs’ta Maronitler

Kıbrıs’ta Maronitler

Kıbrıs’ta 1974’ten sonra adanın güneyine göç etmeye zorlanıp yaşamlarını orada sürdürmekte olan 5,000’e yakın Maronit vardır. Sıklıkla Maronit açılımı gündeme gelmekte ve yıllardır Maronitlere evlerine, köylerine döneceklerine dair sözler verilmektedir.

Ancak köylerden ikisi hala Türk ordusu için kışla olarak kullanılmaktadır. Bir tanesi 2003’ten sonra restore edilmiştir. Adadaki birkaç geçiş noktasının açılması nedeniyle 250 kişilik nüfusu hafta sonları 1000’e yükselmektedir.

Maronitlere, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer tarafından, şu anda ikamet edilmeyen mülklerine dönmelerine izin verecek adımlar atılacağı yönünde sözler verildi. Maronitler köylerine dönmelerine izin verilmesini umuyor ve bekliyorlar ancak bu yönde bir ilerleme kaydedilemiyor.

Komisyon, Maronit toplumuna, köylerine erişim sağlama ve köylerine dönme konusunda yardımcı olmak için ne gibi adımlar atmaktadır?

Avrupa Komisyonu’nun cevabı:  

Komisyon, 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün kendisine verdiği görev kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik bir Yardım Programı uygulamaktadır.

Programın genel amacı, ekonomik kalkınmayı teşvik ederek, iki toplum arasındaki temasların geliştirilmesine, toplumların AB ile temaslarının iyileştirilmesine ve Birlik müktesebatının uygulanmasına hazırlanma sürecine ağırlık vererek Kıbrıs’ı kapsamlı çözüme ulaştırmaktır.

Yardım Programı kapsamında, Komisyon kısa bir süre sonra Maronit Kormacit köyünde Kormacit İşbirliği Merkezi’ni desteklemek için bir proje uygulamaya başlayacaktır. Bu proje kapsamında, Kormacit yarımadasının gelişmesini teşvik etmek amacıyla Maronit ve Kıbrıs Türk köylerinin yararına olacak şekilde toplumlararası diyalog, öğrenme ve kültürel faaliyetler merkezi kurulacaktır.

Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Programı çerçevesinde, Komisyon Kıbrıs’taki Maronit topluluğuna yardımcı olacak başka projeleri de dikkate almaya hazırdır.

Aynı şekilde, Sayın Üyenin gündeme getirdiği konu, Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümüne varılmasının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği çözüme tamamen bağlı kalmakta ve Kıbrıs toplum liderlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler’in müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalarını da desteklemektedir.