Kıbrıslı Türk gazetecilere Türk Devletine hakaret suçlamasıyla yeni davalar açıldı

Kıbrıslı Türk gazetecilere Türk Devletine hakaret suçlamasıyla yeni davalar açıldı

Kıbrıslı Türk gazetecilerin,  Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderini seçme prosedürü sırasında sosyal medyadaki paylaşımları ve yorumlarıyla Türk Devletine hakaret ettikleri bahanesiyle suçlanmalarına ilişkin davalar  giderek artmaktadır.

Bu hamleler, Ankara’nın, gazetecileri ve ilerici Kıbrıs Türk vatandaşlarını korkutmak, sindirmek ve görüş ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmek için tekrarlanan girişimleridir.

Bunun ışığında:

1. Komisyon bu olaylardan haberdar mıdır?

2. Kıbrıs’ta AB vatandaşı olan gazetecileri korumak için hangi adımları atmaya hazırlanıyor?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Demetris Papadakis (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Costas Mavrides (S&D),Giorgos Georgiou(Sol Grup)  tarafından verilen soru önergesidir.

YANIT

29 Nisan 2021

Komisyon, Saygıdeğer Üyeler tarafından dile getirilen durumun farkındadır ve Kıbrıs Türk toplumunda medyanın özgürlüğünü ve çoğulculuğunu zayıflatmaya yönelik her türlü girişimden ciddi endişe duymaktadır.

Kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın fikir sahibi olma, bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü içeren ifade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınmıştır.

Komisyon, Avrupa Birliği’nin üzerine kurulu olduğu temel değerler olan özgürlük, demokrasi ve insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bunlar aynı zamanda Türkiye’nin AB’ye aday bir ülke ve aynı zamanda uzun süredir Avrupa Konseyi üyesi olarak uymayı taahhüt ettiği temel ilkelerdir.

11 Aralık 2020’de belirtildiği gibi[1], Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler (BM) himayesi altında müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını ve Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile ve AB’nin kurulduğu ilkeler ve AB müktesebatı doğrultusunda çözümünü desteklemektedir ve Türkiye’den de aynısını beklemektedir.

Komisyon konuyu izlemeye ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün büyük öneminin altını çizmeye devam edecektir. Komisyon aynı zamanda, Kıbrıs’ta uzlaşmayı teşvik etmeyi ve iki toplum ve AB ile ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan girişimleri desteklemeye devam edecektir.


[1] https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf