Gazze Şeridi, koronavirüs pandemisinin yayılmasına uygun bir Açıkhava Hapishanesi

Gazze Şeridi, koronavirüs pandemisinin yayılmasına uygun bir Açıkhava Hapishanesi

İsrail’in Gazze Şeridi’ni askeri işgali ve yasadışı ablukası sağlık sistemini ve kamu altyapısını felce uğrattı. İsrail, Gazze’yi etkili bir şekilde yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bir açık hava hapishanesine dönüştürdü ve sosyal mesafe önlemlerinin uygulanmasını zorlaştırdı. Dokuz doğrulanmış vakaya sahip Gazze’de, bir koronavirüs salgını Gazze’nin mevcut insani krizini ve ekonomik çöküşünü felaket seviyeye getirecektir.

  1. Komisyon, Gazze’deki Filistinlilerin ekonomik ve kişisel ihtiyaçlarını, özellikle de koronavirüs testleri ve solunum cihazları gibi tıbbi uzmanlık ve ekipmanın mevcudiyetine ilişkin karşılama çabalarını nasıl artıracak ve bunu sağlamak için ne gibi tedbirler almayı planlanıyor? İsrail’in çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve personelin girişini engellememesini ve Gazze’deki Filistinlilerin dışarıdaki tıbbi tesislere erişmesini sağlamak için neler planlanıyor?
  • AB, mevcut kriz bağlamında yasadışı ablukayı kaldırmak ve Gazze’nin kapalı kalması durumunun tersine çevrilmesi için İsrail’e baskı yapmak yönünde ne gibi çabalar sarf ediyor?
  • Cenevre Sözleşmesi’nin 56. maddesi uyarınca, işgalci güç olan İsrail, ‘bulaşıcı hastalıkların ve salgınların yayılmasıyla mücadele etmek’ için gerekli tüm önleyici araçların kullanılmasını sağlamalıdır. AB, imza sahibi olarak sorumluluğu doğrultusunda Sözleşmeye uyumu nasıl sağlıyor?

Avrupa Komisyonu’nun Cevabı

KOVİD-19’a yönelik genel AB tepkisi üzerine ortak tebliğ[i] bağlamında, AB sağlık sisteminin güçlendirilmesi için 126 milyon EURO tutarında insani yardım dahil, kapsamlı bir yardım paketini, işgal altındaki Filistin topraklarında KOVİD-19 salgınının sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmeyi amaçlayan bir dizi tedbir hazırlıyor. Bu genel desteğin bir kısmı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) desteğiyle tıbbi ekipman da dahil olmak üzere Gazze’deki kritik ihtiyaçları karşılamak için kullanılacaktır. Buna ek olarak, kriz sırasında Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için, AB’nin Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler Yardım ve İnşaat Ajansı’na (UNRWA) yıllık 82 milyon Euro’luk katkısı Mart 2020’de önceliklendirilmiştir.

Sağlık ürünleri, ilgili ekipman, malzeme ve insani yardım çalışanları için tedarik hatları da dahil olmak üzere erişim ve hareketin kolaylaştırılması, özellikle Gazze için şu anda çok önemlidir. AB, kapanışın sona ermesi ve geçiş noktalarının tamamen açılması da dahil olmak üzere Gazze’nin siyasi, güvenlik ve ekonomik durumunda köklü bir değişiklik çağrısında bulunmaya devam ediyor.

AB, Filistin yönetiminin krizin üstesinden gelmek için gerekli desteği almasını sağlamak için İsrail de dahil olmak üzere kilit paydaşlarla üst düzey siyasi ve diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.


Manu Pineda (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Niyazi K
ızılyürek (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL) tarafından Komisyona sunulan soru önergesi


[i] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020JC0011