Siyanür Kullanımı

Siyanür Kullanımı

2017 yılında Avrupa Parlamentosu, Üye Devletleri siyanür kullanımını yasaklamaya çağırdı. Karara uymayan Kıbrıs, gerekli çevre çalışmaları ve yetkilendirme işlemleri yapılmadan, siyanür ve diğer kimyasallarla arıtılması için çeşitli ülkelerden binlerce ton atığı kabul ederek, dünyadaki maden atıkları için bir çöplük alanı haline geliyor. Maden atığından altın üretimi için siyanür kullanan şirket, siyanür kullanımını düzenleyen düzenlemeler henüz kabul edilmediğinden, düzensiz bir lisansla faaliyet gösteriyor.

Siyanür kullanımının etkileri, madenin bulunduğu Skouriotissa’da ve 12 milyon ton madencilik atıklarının bulunduğu Lefka ve Xerou bölgesinde belirgindir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, Kıbrıs’ta her yıl kötü hava kalitesi nedeniyle 600-800 kişi ölüyor.

1. Komisyon, Kıbrıs’ta verilen siyanür kullanma izninin sonuçlarının farkında mıdır?

2. AB, siyanür kullanımını durdurmak ve madencilik endüstrisindeki uygun prosedürlere uyumu ve Skouriotissa, Lefka, Xerou, Mitsero, vb.gibi kirlenmiş alanların rehabilitasyonunu sağlamak için hangi adımları atacaktır?

3. Komisyon, madencilik atıklarının yönetiminde en iyi uygulamalar hakkında bir direktif önermeyi düşünüyor mu?

Avrupa Komisyonu’nun Yanıtı:

Komisyon, halkın altın çıkarımı için siyanür kullanımı konusunda çok endişeli olduğunun farkındadır. Siyanür kullanımı şu anda Ekstraktif Atık Direktifi[1] uyarınca katı koşullara tabidir ve Komisyon, Maden Atık Direktifi’nin doğru bir şekilde uygulanmasının kaza risklerini azalttığına  ve herhangi bir kazanın çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkisini ciddi şekilde en aza indirdiğine ikna olmuştur.

Komisyon, bu teknolojilerin AB düzeyinde genel bir yasağın Avrupa endüstrisini orantısız bir yük altına sokacağını düşünmektedir. Komisyona sunulan bilgiler, şu anda ticari ölçekte daha iyi alternatif teknolojilerin eksikliğini göstermektedir. Ancak Komisyon bu alternatiflerin gelişimini izlemeye devam edecektir.

Aralık 2018’de Ortak Araştırma Merkezi, çıkarılan atıkların yönetimi için Mevcut En İyi Teknikleri (BAT) tanımlamak için bilgi alışverişinin sonuçlarını yayınladı. Ortaya çıkan BAT Referans Belgesi[2] siyanür çıkarmak için uygulanacak BAT’ı tanımlar.

2006/21 / EC (3) Ekstraktif Atık Direktifinin[3] doğru bir şekilde uygulanmasının birincil sorumluluğu Üye Devletlere aittir. Onurlu Üye tarafından sağlanan bilgiler Birlik hukukunun ihlali için kanıt sağlamaz. Bu nedenle Komisyon’un bu aşamaya müdahale etmesi uygun değildir.


[1] Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 15 Mart 2006 tarihli 2006/21/EC sayılı atık çıkaran sanayinin atık yönetimine dair 2004/35/EC sayılı Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon direktifini tadil eden karar, OJ L 102, 11.4.2006, p. 15‐34.

[2]  https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf

[3] Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 15 Mart 2006 tarihli 2006/21/EC sayılı atık çıkaran sanayinin atık yönetimine dair 2004/35/EC sayılı Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon direktifini tadil eden karar, OJ L 102, 11.4.2006, p. 15‐34.