Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası KTÖS ve Avrupa Yurttaş Ödüllü Genel Sekreteri Şener Elcil’e yönlendirilen tehditler

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası KTÖS ve Avrupa Yurttaş Ödüllü Genel Sekreteri Şener Elcil’e yönlendirilen tehditler

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası KTÖS ve Avrupa Yurttaş Ödüllü Genel Sekreteri Şener Elcil Türkiye Hükümeti ve seçtiği vekili Ersin Tatar tarafından ciddi tehditlerin hedefi olmuştur. Bu tehditler yeni Kıbrıslı Türk Lideri ve Türkiye Hükümeti’nin Kıbrıs Türk toplumunun içişlerine, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaptığı siyasi müdahaleleri eleştirmeleri nedeniyle yapılmıştır

AK Parti üyesi Ömer Çelik, Elcil’e karşı özellikle saldırgan davranmış, kendisine, uygun bir siyasi ve yasal cevabın geleceğini  ima etmiştir. Ayrıca kendi destekçilerini  KTÖS’ün ve Elçil’in açıklamasını kınamaya ve duruşlarını  onaylamadıklarını ifade etmeye çağırmış,  Şener Elcil’i, KTÖS üyelerini ve diğer demokratik Kıbrıslı Türkleri tehlikeye atmıştır.

Türk Hükümeti’nin Kıbrıs Türk toplumuna müdahalesine karşı olduğunu ifade eden herkesi susturma, sindirme ve kasıtlı olarak hedef alma girişimi karşısında:

  1. Komisyon bu durumdan haberdar olup olmadığını söyleyebilir mi?
  2. Komisyon, AB’nin temel ilke ve değerleri doğrultusunda, işgal kuvvetlerinden arınmış Kıbrıs’ta barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme çabalarından dolayı hedef gösterilen, Avrupa Yurttaş ödülü sahibi Elcil ve  KTÖS öğretmenler sendikası üyelerini korumak için ne gibi adımlar atacak?

Yanıt

27 Ocak 2021

Sayın üyeler tarafından gündeme getirilen Sayın Şener Elcil’in davasının farkında olan Komisyon, Sayın Elcil’i ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktan alıkoymak amacıyla yapılan son açıklamalardan endişe duymaktadır.

Kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın fikir sahibi olma, bilgi ve fikir alma ve ifade etme özgürlüğünü içeren ifade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınmıştır.

Komisyon, Avrupa Birliği’nin dayandığı temel değerler olan özgürlük, demokrasi ve insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bunlar Türkiye’nin AB’ye aday bir ülke ve aynı zamanda uzun süredir Avrupa Konseyi üyesi olarak uyması gereken temel ilkelerdir.

11 Aralık 2020’de belirtildiği gibi[1], Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve BM çerçevesinde Kıbrıs sorununun AB’nin üzerine kurulduğu ilkeler doğrultusunda müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlamasını desteklemekte ve Türkiye’den de aynısını yapmasını  beklemektedir.

Komisyon süreçi izlemeye, ifade özgürlüğünün yüksek öneminin altını çizmeye, Kıbrıs’ta uzlaşmayı teşvik etmeye ve iki toplum ile AB arasındaki temasları iyileştirmeyi amaçlayan girişimleri desteklemek için çaba göstermeye devam edecektir.


[1] https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf