Türkiye’de mahkumların serbest bırakılması

Türkiye’de mahkumların serbest bırakılması

Türkiye Parlamentosu, hapishanelerde aşırı kalabalığı hafifletmek ve tutukluları Koronavirüsten korumak için yaklaşık 90.000 mahkûmun serbest bırakılmasına ilişkin bir yasa çıkardı[i] . Avrupa Konseyi verilerine göre, Ocak 2019 itibariyle Türkiye Avrupa’nın en kalabalık cezaevi sistemine sahiptir. Yaklaşık 45.000 mahkûm geçici olarak, geri kalanlar ise kalıcı olarak serbest bırakılacaktır.

Ancak bu sayı, “terörizm” suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen yaklaşık 50.000 kişiyi, yani aralarında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi 2016 darbe girişiminin ardından hapse atılan politikacıları, gazetecileri, yazarları ve aktivistleri içermiyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Komisyon ve Parlamento, çeşitli kararlarında ve açıklamalarında Türkiye’yi son dört yıldır yürüttüğü kovuşturma politikalarından ötürü eleştirmiş ve ülkede hukukun üstünlüğünün bozulmasına dikkat çekmiştir.

Türkiye’nin AB üyeliğine aday ülke olduğu ve Koronavirüs salgınıyla mücadeleye yardımcı olan AB fonlarına erişimi olduğu göz önüne alındığında, Komisyon Türkiye’yi hapsedilen gazetecileri, yazarları, aktivistleri ve politikacıları serbest bırakmaya ikna etmek için ne gibi önlemler almayı planladığını açıklayabilir mi?

Komisyon’un Cevabı:

AB, ifade özgürlüğü, orantısallık, yasal süreç ve eşit adalet ilkelerine güçlü bir şekilde inanmaktadır. AB, özellikle gazetecilere ve sivil toplum üyelerine karşı ifade özgürlüğünün temel hakkını sınırlayıcı her türlü girişimi her zaman ciddiye almıştır.

Komisyon, kritik seslerin sürekli olarak gözaltına alınmasının ve sivil toplum temsilcileri üzerindeki yaygın baskının devam etmesinin, Türk hükümetinin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı taahhüdüne aykırı olduğu yönünde çeşitli vesilelerle ifade ettiği pozisyonunu yineler.

Türk makamlarının gözaltında bulunan herkesin insan haklarının korunmasını ve en savunmasız tutukluların özel ihtiyaçlarının ele alınmaya devam etmesini sağlaması da çok önemlidir.

Komisyon, Türk makamlarıyla olan ikili temaslarında, covid-19 salgını da dahil olmak üzere, duruşmasız gözaltında haksız yere tutulan tüm kişilerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulamaya devam edecektir.


[i] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-turkey-prisoners/turkey-plans-prisoner-release-excluding-those-jailed-on-post-coup-terrorism-charges-idUSKBN21P1WW