Türkçe AB resmi dili olmalıdır

Türkçe AB resmi dili olmalıdır

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına girmesi için yürüttüğü girişimlere bir yenisini ekledi.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne yönelik girişimlerinin ardından Türkçe dilinin Avrupa Birliği dili olması yönünde kuzey Kıbrıs ofisi aracılığı ile Avrupa Parlamentosu’nda bir imza kampanyası başlattı.

Avrupa Yurttaş İnisiyatifi çerçevesinde Niyazi Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı tarafından açılan imza kampanyası, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe dilinin AB resmi dili olmamasının Avrupa Yurttaşı Kıbrıslı Türklere karşı dile dayalı bir ayrımcılık yarattığına işaret ediyor.  

Derya Beyatlı açtığı imza kampanyasında, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 21. Maddesine atıfta bulunarak, Avrupa Birliği’nin her türlü ayrımcılığı açıkça yasakladığının altını çiziyor ve Avrupa Parlamentosunu, dile dayalı bu ayrımcılığa son vermeye çağırıyor.

İmza kampanyasının tam metni şu şekilde :

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki resmi dili vardır. Türkçe konuşan Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türkler, Türk dilinin Avrupa Birliği resmi dilleri arasında olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

1. AB hakkında ana dilimizde bilgi alamıyoruz

2. Başka bir Avrupa dili konuşamazsak Avrupa Parlamentosu’ndaki tartışmaları takip edemiyoruz

3. Ana dilimizde EPSO testine giremediğimizden dolayı, iki yabancı dilde sınava girmemiz gerekmektedir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 21. Maddesinde açıklandığı gibi Avrupa Birliği her türlü ayrımcılığı açıkça yasaklamaktadır:

‘Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, renk, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, dil, din, inanç, siyasi veya diğer herhangi bir görüş, ulusal azınlık, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş, cinsel yönelime dayalı herhangi bir ayrımcılık yasaktır.’

Avrupa Parlamentosunu, dile dayalı bu ayrımcılığa son vermeye çağırıyorum.”

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek tüm Kıbrıslı Türkleri aşağıdaki web adresindeki online imza kampanyasını desteklemeye davet ediyor:

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0754%252F2020/html/Petition-No-0754%252F2020-by-Derya-Beyatli-%2528Cypriot%2529-on-the-discrimination-of-Turkish-speaking-Cypriots-as-EU-citizens

Kampanyayı desteklemek için öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra yine aynı linki kullanarak veya Turkish Language diye arama yaparak 754/2020 numaralı kampanyayı destekleyebilirsiniz.