Yorgos Gavriel’in hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, hakkındaki yasadışı suçlamalar derhal kaldırılmalıdır!

Yorgos Gavriel’in hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, hakkındaki yasadışı suçlamalar derhal kaldırılmalıdır!

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Öğretmen Yorgos Gavriel’e çizdiği karikatürlerden dolayı soruşturma açılmasıyla ilgili koordinatörü olduğu Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesinin Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği mektup ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Kızılyürek’in girişimleri ile Komite Başkanı Sabine Verheyen’in Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou’ya hitaben kaleme aldığı mektupta, kamuda öğretmen Yorgos Gavriel’in kişisel Facebook hesabında yayınladığı çizimlerin ‘dini aşağılayıcı olması’ gerekçesi ile soruşturma altında olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Mektupta ayrıca şu unsurlar öne çıkarıldı:

“Gavriel eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini aşağılamakla, kamu görevinde uygunsuz davranışlarda bulunmakla, dini karakterleri geleneksel olarak kabul edilenin dışında tasvir etmekle suçlanmaktadır. Ancak Gavriel öğretmenlik görevi sırasında sanat yapmamıştır.  Bu da şu demektir; Gavriel’e açılan soruşturma bir öğretmen ya da memur olarak davranışlarıyla ilgili değil, kişisel ifade özgürlüğünü sanatta nasıl kullandığıyla ilgilidir.

Bazı kesimler Gavriel’in sanat anlayışına katılmayabilir, çizimleri görünce rahatsız da olabilirler. Fakat, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın 19’uncu maddesi oldukça açıktır; “Her birey, her şekli ile söz ve ifade özgürlüğüne sahiptir”. Ayrıca, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartnamesi’nin 11. maddesi “…kamu otoritesinin müdahalesi olmadan… ifade özgürlüğü hakkı…’na dairdir!

Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi’nin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere tüm temel hakların savunucusu olduğu ve böylesi hassas bir konuda asla taviz vermeyeceğinin de altının çizildiği mektupta, AB’de sanatsal ifade özgürlüğünün, Komite için son derece önemli olduğu belirtildi.

Komite Başkanı Sabine Verheyen mektubunu Gavriel’in davasıyla ilgili duyduğu derin endişeyi yeniden dile getirerek Gavriel’in hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, hakkındaki yasadışı suçlamaların derhal kaldırılması talebi ile sonlandırdı.