Geçiş noktalarının kapatılması AB’ye taşındı

Geçiş noktalarının kapatılması AB’ye taşındı

Kızılyürek ve Yeorgiou : Dört geçiş noktasının kapanmasını  Avrupa Komisyonu’nun gündemine taşıdı

AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyeleri  Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiou, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasından sorumlu Avrupa Komisyonu’na yazılı bir soru önergesi gönderdi. Soru önergesinde, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin böyle bir kararı olmamasına karşılık, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek başına bir karar alarak, derhal dört kapının kapanması uygulamasına gitmesinin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında öfkeye yol açtığı belirttildi.

Yeşilhat tüzüğünde geçiş koşullarının belirtildiğinin altını çizen  Kızılyürek ile Yorgos , yurttaşların hayatlarını zorlayan ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün ruhuna aykırı olan bu tek taraflı değişikliğe karşı Avrupa Komisyonu’nu alacağı tavrı açıklamaya davet etti. 

Soru önergesinin tam metni şu şekilde:

28 Şubat Cuma günü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Korona virüsünün yayılmasına karşı bir tedbir olarak tek taraflı karar verip, uygulamaya koyduğu, adadaki dört geçiş noktasının geçici bir süreliğine kapatılması, birçok Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin geçişlerini çok zor hale gertirdi ve yurttaşlar arasında öfkeye yol açtı.

Sayın Anastasiadis ve Sayın Akıncı’ının katılımı ile 3 Şubat tarihinde buluşan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin aldığı tedbir kararları arasında kapıların kapatılmasının bulunmadığına dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Ayrıca Rum Sağlık Bakanı Kıbrıs Türk tarafı ile mükemmel bir uyum içinde olduklarını söylüyor. Böyle olduğu halde geçit noktaları tek taraflı bir kararla kapatıldı.

Kişilerin ve malların hükümetin kontrolü altında olmayan bölgelerden hükümetin kontrolü altındaki bölgelere geçişini düzenleyen 866/2004 no’lu Konsey Kararı (“Yeşil Hat Tüzüğü”)’nın ekinde geçiş noktaları listelenmiştir. 

1) Yeşilhat Tüzüğünün 10. Maddesinde belirtildiği gibi, Komisyon’un bu kararla ilgili bilgilendirildi mi?

2) Komisyon bu kararının Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olup olmadığını inceledi mi, ve bu konudaki tavrı nedir?