Kızılyürek: Rum Eğitim Bakanlığının Müdahalesi Kabul Edilmezdir!

Kızılyürek: Rum Eğitim Bakanlığının Müdahalesi Kabul Edilmezdir!

Kıbrıs Rum eğitim bakanlığının bir kitaptan Mustafa Kemal Atatürk’e gönderme yapan sayfayı kesip atmasını şiddetle kınıyorum.

Avrupa Parlamentosu’nun Kültür ve Eğitim Komitesi’nde görev yapan biri olarak, Kıbrıs Rum eğitim bakanlığına şunu hatırlatmak istiyorum ki, kitap yakmalar, sayfa koparmalar otoriter rejimlerde gördüğümüz uygulamalardır.

Ülkemizde tarih eğitimi zaten oldukça sorunludur. Bir an önce Avrupa Konseyi’nin direktifleri doğrultusunda reformlar yapmak elzemdir.

Maalesef, yakın geçmişte Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de Avrupa Konseyi’nin direktiflerinin tam tersi istikamette hareket ederek Kıbrıslı Türk öğrencilerin “milli şuurunu” kuvvetlendirecek değişiklikler yapılmasını istediklerini gördük.

Bu da kabul edilmez bir müdahaledir!

Maalesef, her iki toplumda da eğitim sistemi anakronisttir ve yapılan müdahalelerle daha vahim bir hale gelmektedir.

Tarih eğitimi, “milli şuur” adına önyargı ve nefret üretmek isteyen milliyetçi elitlerin elinde bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Öğrencileri eleştirel düşünceden ve Avrupa Konseyi’nin öngördüğü pluralist ve çok-prizmalı yaklaşımdan mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.

Bütün yetkilileri bir an önce eğitim sisteminde değişiklik yapmaya davet ediyorum. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından, önyargılardan uzak yetiştirilmeleri ve empati kapasitelerini güçlendirecek bir yaklaşımla eğitilmeleri yeni kuşakların en doğal hakkıdır.

Avrupa Parlamentosu’nda GUE/NGL grubunun Eğitim ve Kültür Komitesindeki koordinatörü olarak, Kıbrıs Türk ve Rum okullarında tarih eğitimi üzerine bir araştırma yaptırdığımı ve bu çalışmanın üç dilde, Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak kamuoyuna takdim edileceğini bildirir, eğitim alanında reform ısrarımı sürdüreceğimi duyururum.