Kızılyürek: Kadınların mutlak kürtaj hakkından taviz yok!

Kızılyürek: Kadınların mutlak kürtaj hakkından taviz yok!

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek Malta sağlık otoritelerinin hamile olan bir kadının sağlığını tehdit eden ciddi risklere rağmen kadının kürtaj talebini reddetmesiyle ilgili olarak Avrupa Komisyonu’na yazılı bir soru gönderdi.

Konuya paralel olarak, Avrupa Parlamentosunda Kızılyürek’in  üyesi olduğu Sol Grup, ABD Yüksek Mahkemesinin anayasal kürtaj hakkının kaldırılmasına ilişkin aldığı  kararı görüşmek üzere bir sonraki genel kurul toplantısına çağrıda bulundu.

Kızılyürek, “Bu temel haklara karşı yapılan ayrımcılığa son vermek, en azından üye devletler düzeyinde AB’nin görevidir. Tüm üye devletleri cinsel sağlık ve üreme sağlığına, evrensel, güvenli ve ücretsiz erişim sunmaya zorlamak için yasal bir girişime ihtiyaç vardır.”

Kızılyürek’in Komisyon’a yönlendirdiği soru önergesinin tam metni şöyle:

Geçtiğimiz hafta bir kadın  hamileliğinin 16. haftasında meydana gelen şiddetli kanama ve enfeksiyon riski nedeniyle Malta’da hastaneye kaldırıldı. Malta sağlık yetkilileri, sağlığıyla ilgili endişelerine rağmen hamile kadının kürtaj talebini geri çevirdi. Doktorlar, fetüsün hamile kadının hayatını riske attığını, ancak aynı zamanda ülkenin kürtaj karşıtı yasaları nedeniyle kürtaj yapmayı reddettiğini söyledi.

Malta, kürtajı tamamen yasaklayan ve kürtaj olmak isteyen kadınları yurtdışında seçenek aramaya zorlayan tek AB ülkesidir. Yurtdışına seyahat etmek, belirli sağlık koşullarında yapılmadığı takdirde kadınların sağlığı üzerinde büyük  komplikasyonlar oluşturmaktadır.

Yukarıdakilerin ışığında,

1. Komisyon, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 3. maddesinde öngörüldüğü üzere kadınların bedensel bütünlük, özerklik, sağlık haklarını korumak ve dünya genelinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Haklarına (SRHR) güvenli ve ücretsiz erişimin evrensel olarak güvence altına alınmasını sağlamak için ne gibi önlemler alacaktır?

2. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (SRHR) evrensel olarak güvence altına alınıncaya kadar, Komisyon, kürtaj prosedürünü uygulamayı reddeden üye devletlerde acilen kürtaja ihtiyacı olan kadınların güvenli ve sağlıklı koşullarda başka ülkeye sevk edilmesine yardımcı olacak mekanizmaları devreye sokmayı düşünüyor mu ?