Kızılyürek: Dört geçiş noktasının kapanmasına karşı Avrupa Komisyonu’nun tavrı ne olacak?

Kızılyürek: Dört geçiş noktasının kapanmasına karşı Avrupa Komisyonu’nun tavrı ne olacak?

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek Yeşilhat Tüzüğü’nün uygulanmasından sorumlu Avrupa Komisyonu’na yazılı bir soru önergesi gönderdi. Soru önergesinde Kızılyürek, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin böyle bir kararı olmamasına karşılık, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek başına bir karar alarak, derhal dört kapının kapanması uygulamasına gitmesinin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında kızgınlık yarattığını belirtti.

Yeşilhat tüzüğünde geçiş noktalarının belirtildiğinin altını çizen Niyazi Kızılyürek, tüzükte yapılan yurttaşların hayatlarını zorlayan ve Yeşilhat Tüzüğü’nün ruhuna aykırı olan bu tek taraflı değişikliğe karşı Avrupa Komisyonu’nu alacağı tavrı açıklamaya davet etti. 

Soru önergesinin tam metni şu şekilde:

28 Şubat Cuma günü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Korona virüsünün yayılmasına karşı bir tedbir olarak tek taraflı karar verip, uygulamaya koyduğu, adadaki dört geçiş noktasının geçici bir süreliğine kapatılması, birçok Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin geçişlerini çok zor hale getirmekle kalmayıp ve aynı zamanda yurttaşlar arasında kızgınlık da yarattı.

Sayın Anastasiadis ve Sayın Akıncı’ının katılımı ile 3 Şubat tarihinde buluşan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin aldığı tedbir kararları arasında kapıların kapatılmasının bulunmadığına dikkatinizi çekmek isterim.

kişilerin ve malların hükümetin kontrolü altında olmayan bölgelerden hükümetin kontrolü altındaki bölgelere geçişini düzenleyen 866/2004 no’lu Konsey Kararı (“Yeşil Hat Tüzüğü”)’ nün ekinde geçiş noktaları listelenmiştir. 

1) Yeşilhat Tüzüğünün 10. Maddesinde belirtildiği gibi, Komisyon’un bu kararla ilgili bilgilendirildi mi?

2) Komisyon bu kararının Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olup olmadığını inceledi mi, ve bu konudaki tavrı nedir?