İki toplumu yakınlaştırmak yönünde atılmış son derece önemli, sembolik bir adım!

İki toplumu yakınlaştırmak yönünde atılmış son derece önemli, sembolik bir adım!

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Yeşilhat Tüzüğü’ndeki değişiklik ve geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen Χαλλοúμι/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilinin (PDO) Avrupa Komisyonu Komiserler Koleji’nde (College of Commissioners) onaylandığını açıkladı.

Niyazi Kızılyürek’in kuzey ofisinden yapılan açıklamada, bu tescilin adadaki tüm üreticilerin Hellim veya Χαλλοúμι isimlerinin herhangi birini kullanarak Avrupa Pazarı için belirlenen kriterlerde üretim yapacağı ve Avrupa Pazarında yer alacak Hellimin sadece Kıbrıs adasında üretilebileceği anlamına geldiği belirtildi.

Bunun Avrupa Komisyonu sözcüsü Miriam Garcia Ferrer’in de belirttiği gibi iki toplumu yakınlaştırmak yönünde atılmış son derece önemli, sembolik bir adım olduğunun altının çizildiği açıklamada, 16 Temmuz 2015 tarihli Akıncı-Anastasiadis mutabakatı gereğince,  Hellimin Yeşilhattın her iki tarafında da bu kriterleri sağlayıp sağlamadığına karar verecek bağımsız bir kurum olan Bureau Veritas’ın görevlendirildiği, denetimlerin yapılabilmesine fırsat verilmesi için PDO’nun 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.   

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türk üreticinin Türkiye ve Ortadoğu pazarına yine aynı koşullarda Hellim satmaya devam edeceğini coğrafi tescilin bu pazarlarda geçerli olmadığını belirtti. 

Kızılyürek Yeşilhat Tüzüğü’nde yapılan değişiklik uyarınca Hellimin Yeşilhat üzerinden Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın vereceği belge ile Avrupa’ya seyahat edebileceğinin, güneyde aracı bir kuruma ihtiyaç olmadığının da altını çizdi.

Açıklamada, üretilecek ürünün AB sağlık ve güvenlik standartlarında üretilmiş olduğunu yine bağımsız denetim firmasının belgeleyeceği ve firmanın hazırlayacağı raporların Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile de paylaşılacağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu başkanlığında eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum paydaştan oluşan bir çalışma grubunun düzenli olarak Hellim denetleme sürecinin işleyişini takip edebileceğini de belirten Kızılyürek;

“Kriterlere uyan Hellimin Ekim ayı itibarı ile Avrupa Pazarı’na girmesi önünde hiçbir engel yoktur. Yeşilhat tüzüğünün uygulanmasında Kıbrıs Rum otoritelerinin zaman zaman sorun çıkardığının farkındayım. Bu konuyu Komisyon’un gündemine getirmiş bulunuyorum. Komisyon, AB yasalarının uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla olası engelleri ortadan kaldırmak da Avrupa Komisyonu’nun görevidir” dedi. Bir Avrupa Parlamentosu Üyesi olarak kendisinin de konunun yakın takipçisi olacağını belirten Kızılyürek, Hellimin Avrupa pazarına girmesi yönünde adanın kuzeyinden veya güneyinden çıkarılabilecek tüm engelleri deşifre edeceğini ve ortadan kaldırmak için azami çaba göstereceğini belirtti.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *