Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek Osman Kavala kararını kınadı!

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek Osman Kavala kararını kınadı!

Osman Kavala’yı ve diğer haksız yere hüküm giyenleri hukuk devleti ilkelerini çiğneyerek yargılamak kabul edilmezdir. Bu karar insan haklarının ve hukuk devletinin açıkça ihlalidir. Batı dünyasının demokrasilerin otokrasilerle çatıştığını iddia ettiği bir dönemde, AB üyeliğine aday ve NATO üyesi olan Türkiye, demokrasiden tamamen uzaklaşıp otoriteliğe kaymıştır.

Mahkemenin kararı, Türkiye’nin Avrupa değerlerinden, hukukun üstünlüğünden ve temel insan haklarından uzaklaştığının açık bir göstergesidir.

Batı dünyasının gerçekten otoriter rejimlerle mücadele ettiğine ve demokrasileri savunduğuna dair ikna edici olabilmesi için, günümüzün otoriter Türkiye’sine karşı ciddi önlemler alınmalıdır.

Osman Kavala ve diğer haksız yere hüküm giyenlerle dayanışma içerisine girmekten geri adım atmaksızın, Türkiye’de insan hakları ihlallerine son verilene kadar Avrupa Parlamentosu’ndaki mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim.