Kitapları

  • 10 July 2020

Tarih, Siyaset, Kıbrıs (2008)

Tarih siyaset ve Kıbrıs, Kıbrıs’ın yakın geçmişte geçirdiği zor ve umutsuz bir dönemde kaleme alınan yazılardan oluşuyor. Bu karanlık dönemin başlangıç noktası 2004 referandumları olmasına karşın umutsuzluğun kuşatıcı bir şekilde taht kurması 2004 referandumlarından sonra gelişen ve 2008 başlarına kadar devam eden süreçte gerçekleşmiştir. Paradoks bir biçimde yarım asırlık Kıbrıs sorununun tam da çözüme kavuşturulmasının beklendiği ve iki toplum arasında ilişkilerin yumuşamaya başladığı bir dönemde, umutsuzluk ve çaresizlik bütün adaya yayıldı. 2008 yılına kadar devam eden bu dönemin en temel...

  • 10 July 2020

Glafkos Klerides: Tarihten Güncelliğe Bir Kıbrıs Yolculuğu (2007)

On yıllardır uluslararası siyasetin çözülemeyen meselelerinden birisi olan “Kıbrıs sorunu” sahnesinden birçok aktör geldi geçti. Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nin ilk başkanı, uzun yıllar Kıbrıs Rum toplumunu görüşmelerde temsil eden “Baş Görüşmeci” ve nihayet Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olarak on yıl görev yapan Glafkos Klerides de bu sorunun en yakın tanıklarından birisi. Babasının işlerine göz kulak olmak amacıyla kısa bir süre için İngiltere’den geldiği Kıbrıs’ta siyasete girmeyi hiç düşünmezken, Enosis’i gerçekleştirmek için kurulan EOKA örgütünün avukatlığını üstlenmesiyle “hayatı değişen” Klerides, Niyazi Kızılyürek’le eşsiz...

  • 10 July 2020

Doğmamış Bir Devletin Tarihi: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti (2005)

Doğmamış Bir Devletin Tarihi, Kıbrıs'ta neden bir ortak devlet kurulmadığının tarihsel ve siyasi nedenlerini ele alıp, sorguluyor. 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin arkasında bir siyasi iradenin olmaması, devletin uzun soluklu olmayışına yol açtı. Ortak devlet kurma yönündeki bu irade eksikliği, 2004 yılında bir kez daha baskın çıktı. Dış koşullar uygun olduğu halde “Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti”nin doğması mümkün olamadı. Bu süreklilik aynı zamanda bir değişimi de içeriyor. 1974’ten düne kadar, ayrılıkçı Türk politikası, ortak bir devletin kurulmasını engelleyerek, Kıbrıs’ın “Türk sorunu” olarak algılanmasına...

  • 10 July 2020

Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs (2002)

Büyükada ya da Yavruvatan... Kıbrıs kendi kaderini belirleyememiş veya kendi kaderini iki ‘anavatan’ın kaderine, alınyazısına göre belirlemeye çalışmış iki milliyetçiliğin kıskacında varolmaya çalışan bir ada. Bir taraftan Yunan milliyetçiliğinin teritoryal genişlemesinde sınırın en ucu, diğer taraftan Türk milliyetçiliğinin yeni ‘Hatay’ı...  Kıbrıs’taki iki toplumun çok uzun süredir varoluş koşullarını belirleyen milliyetçiler, iki toplumun kendi özgün kaderlerini yaşamalarındansa ‘anavatanlar’ın kaderine bağımlı yaşamalarını tercih ettiler. Kıbrıslırum milliyetçiliği Yunanistan’ın bir parçası olarak kabul edilmek isterken, Kıbrıslıtürk milliyetçiliği Türkiye’nin sancağı olmayı arzuladı. Elbette bu tercihler, Yunanistan’da...

  • 10 July 2020

Ulus Ötesi Kıbrıs (1993)

İki dilde ortaya konan bu çalışma, öncelikle yarışmacı, öbür ulusal topluluğun acısına karşı duyarsız ulusçu tutumların eleştirisi olarak anlaşılmalıdır. Kendi ulusal topluluğunun gerçeğini tek gerçek sayan herkese, ‘öbürünü’ anımsatma gereğinden doğan bu kitap iki toplumu da eşit ölçüde gözetmeye çaba harcamıştır. Eşit-gözetme yapay bir denge oluşturmak için herkese şirin görünme çabası değil, toplumları tarihsel serüvenleri içinde ele alan bütünlüklü kavrama anlayışının yöntemidir.   ‘Biz ve onlar’ ayrımının giderek güçlendiği bir ortamda birleştirici çaba içinde olanlar, öncelikle tek yanlı haklılık iddiaları ve propagandaya...

  • 10 July 2020

Paşalar Papazlar (1988)

Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların içerisinde bulunduğu bağımlılık sarmalını diyalektik yöntemin ışığı altında irdeleyen bir kitap. Özellikle adına Kıbrıs Sorunu denilen ve ne kadar zamandır sürdüğü dahi meselenin tarafları açısından tartışmalı olan sorunu, tüm boyutları ile ve çok yönlü ilişkilerin her birine ayrı ayrı odaklanarak çözümlüyor olması dahi, bugün birçok araştırmada ulaşamadığımız felsefi bir derinlik katıyor kitaba. Meselenin tüm aktörlerini (Kıbrıslı Türk yukarı sınıfı, Kıbrıslı Elen yukarı sınıfı, Kıbrıslı Türk halkı, Kıbrıslı Elen halkı, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve ABD) birbirleriyle olan ilişkileri...

  • 10 July 2020

Kıbrıs Sorununda İç ve Dış Etkenler (1983)

‘Kıbrıs! Kendi toprağını kanıyla boyayan insanların diyarı… Kıbrıs! Namluların kovaladığı insanların diyarı… Kıbrıs! Daha analarının karınlarında iken ölümün ziyaret ettiği çocukların diyarı Kıbrıs! Batı medeniyetinin batmayan Uçak Gemisi *** Ölümü, sürgünü, zindanı salt Kıbrıslı olduğumuz için yaşadık. Bu kadar doğal mı bu? Bir volkan felaketi gibi Kıbrıs felaketi de doğal mı? Elbette ki hayır! O halde, ancak bir filme konu olabilecek olan bu dramı kimler yaratmıştır, kimdir bu dramın rejisörleri?’     Niyazi Kızılyürek Kıbrıs Sorunu’nu ortadan kaldırmanın, sorunun nedenlerini doğru tespit etmekten geçtiği gerçeğinden hareketle ilk kitabında Kıbrıs Sorunundaki İç...