Tarih, Siyaset, Kıbrıs (2008)

Book Description
  • 10 July 2020

Tarih siyaset ve Kıbrıs, Kıbrıs’ın yakın geçmişte geçirdiği zor ve umutsuz bir dönemde kaleme alınan yazılardan oluşuyor. Bu karanlık dönemin başlangıç noktası 2004 referandumları olmasına karşın umutsuzluğun kuşatıcı bir şekilde taht kurması 2004 referandumlarından sonra gelişen ve 2008 başlarına kadar devam eden süreçte gerçekleşmiştir. Paradoks bir biçimde yarım asırlık Kıbrıs sorununun tam da çözüme kavuşturulmasının beklendiği ve iki toplum arasında ilişkilerin yumuşamaya başladığı bir dönemde, umutsuzluk ve çaresizlik bütün adaya yayıldı. 2008 yılına kadar devam eden bu dönemin en temel özelliği, sadece barış umutlarının söndürülmesi değil, iyiyi ve güzeli aramanın son derece yüzeysel bir mantık duvarına çarparak un ufak edilmesi ve ileriye dönük her adımın önüne zihinsel duvarların örülmesidir. 

Niyazi Kızılyürek’in 2006-2008 yılları arasında, karanlık bir dönemi tutanaklara geçirmek, yakın tarihimizin karanlıktan kurtulamayan yüzüne ışık tutmak ve aynı zamanda gelecek adına ortaya perspektifler koymak kaygısı ile yazdığı makaleler Yenidüzen tarafından Tarih, Siyaset, Kıbrıs adlı kitapta bir araya getirildi. Zaman zaman inceleme havasında kaleme alınan ve kitapta konularına göre sınıflandırılan yazılar bu dönemin halet-i ruhiyesine top yekûn itiraz etmektedir.