Μια Ιστορία Βίας και Μνησικακίας, Εκδόσεις Heterotopia, Λευκωσία, 2019

Book Description
  • 23 Ιουλίου 2020

Η παρούσα εργασία δεν σκοπεύει να ερμηνεύσει την εθνοτική σύγκρουση στην Κύπρο μέσα από σχήματα όπως η «κακή κληρονομιά της ιστορίας», η «προαιώνια εχθρότητα» και το «εθνοτικό μίσος». Η εθνοτική βία στην Κύπρο δεν ήταν αποτέλεσμα των πολιτιστικών και θρησκευτικών  διαφορών ή του συναισθήματος του μίσους. Τα βαθύτερα αίτια της θα πρέπει να αναζητηθούν στον άνισο εκσυγχρονισμού των κοινοτήτων κατά την περίοδο της νεωτερικότητας, στο γεγονός ότι η -άλλοτε «κυρίαρχη»- τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν πλέον αδύναμη μπροστά στην ισχυρότερη ελληνοκυπριακή, στο δίπολο «ανώτερη-υποδεέστερη» ομάδα ως παράμετρος διαμόρφωσης των μεταξύ τους σχέσεων, στην ασυμφωνία στις επιδιώξεις των δύο ομάδων για το μέλλον του νησιού και, το σημαντικότερο, στη διαμάχη τους για κυριαρχία.