Η Ομοσπονδία στον Κόσμο, Η Ομοσπονδιακή Κύπρος, Εκδόσεις Heterotopia, Λευκωσία, 2015

Book Description
  • 23 Ιουλίου 2020

Το ανά χείρας βιβλίο είναι μια προσπάθεια που επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχρονική συζήτηση γύρω από την έννοια της ομοσπονδίας και της ομοσπονδιακής επίλυσης των πολιτικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά καιρούς στον κόσμο. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα με κύριο στόχο ο μη ειδικός αναγνώστης να ταξιδέψει μέσα στην ιστορική πορεία της ομοσπονδίας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, να γνωρίσει τις θεωρητικές διαστάσεις και τις πολιτικές εφαρμογές της σε διάφορα κράτη του κόσμου, να τη διακρίνει από τη συνομοσπονδία και να στοχαστεί πάνω στην πρόκληση της ομοσπονδιακής λύσης στο Κυπριακό Πρόβλημα.