Λωρίδα της Γάζας, μια υπαίθρια φυλακή αντιμέτωπη με την πανδημία του κορονοϊού.

Λωρίδα της Γάζας, μια υπαίθρια φυλακή αντιμέτωπη με την πανδημία του κορονοϊού.

Η στρατιωτική κατοχή και ο παράνομος αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ έχουν οδηγήσει το σύστημα υγείας και τις δημόσιες υποδομές της περιοχής σε παράλυση. Το Ισραήλ έχει ουσιαστικά μετατρέψει τη Γάζα σε μια υπαίθρια φυλακή υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη εννέα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τυχόν επιδημική έξαρση του κορονοϊού θα οδηγούσε την ήδη υπάρχουσα ανθρωπιστική κρίση και οικονομική κατάρρευση της Γάζας σε καταστροφικά επίπεδα. Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή:

1. Με ποιο τρόπο θα εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές και υλικές ανάγκες των Παλαιστινίων της Γάζας, ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού και αναπνευστήρες; Επιπλέον, προτίθεται να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το Ισραήλ δεν θα εμποδίσει την αποστολή αναγκαίων ιατρικών προμηθειών και ιατρικού προσωπικού και ότι θα επιτραπεί στους Παλαιστίνιους της Γάζας να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εγκαταστάσεις εκτός της περιοχής;

2. Τι είδους προσπάθειες καταβάλλει η ΕΕ για να πιέσει το Ισραήλ να άρει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης;

3. Δεδομένου ότι, βάσει του άρθρου 56 της Σύμβασης της Γενεύης το Ισραήλ που αποτελεί κατοχική δύναμη οφείλει να μεριμνά, ώστε όλα τα αναγκαία προληπτικά μέσα που έχει στη διάθεσή του να χρησιμοποιούνται «για την ανάσχεση της διάδοσης μολυσματικών νόσων και επιδημιών», πώς εξασφαλίζει η ΕΕ, στο πλαίσιο της ευθύνης της ως συμβαλλόμενο μέρος, την τήρηση της Σύμβασης της Γενεύης;

Απάντηση:

Στο πλαίσιο της κοινής ανακοίνωσης σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο(1), η ΕΕ καταρτίζει δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της φροντίδας υγείας και την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας λόγω της νόσου COVID-19 στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μέσω μεγάλης δέσμης βοήθειας ύψους περίπου 126 εκατ. EUR, η οποία περιλαμβάνει και ανθρωπιστική βοήθεια . Μέρος της γενικής αυτής στήριξης θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού, μέσω της στήριξης της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Επιπλέον, για να καλυφθούν οι ανάγκες των Παλαιστίνιων προσφύγων κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ετήσια συνεισφορά της ΕΕ στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA), ύψους 82 εκατ. EUR, χορηγήθηκε προκαταβολικά τον Μάρτιο του 2020.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης και της κυκλοφορίας, ιδίως όσον αφορά τις γραμμές εφοδιασμού ιατρικών προϊόντων, συναφούς εξοπλισμού, υλικών, και εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι κρίσιμης σημασίας στη δεδομένη συγκυρία, ιδίως για τη Γάζα. Η ΕΕ εξακολουθεί να ζητεί ριζική αλλαγή της κατάστασης στη Γάζα όσον αφορά την πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της λήξης του αποκλεισμού και του πλήρους ανοίγματος των σημείων διέλευσης.

Η ΕΕ συνεχίζει την πολιτική και διπλωματική συνεργασία της σε υψηλό επίπεδο με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων και με το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα λάβει την αναγκαία στήριξη για την αντιμετώπιση της κρίσης.