Εφαρμογή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή

Εφαρμογή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή

Ο κανονισμός για την πράσινη γραμμή βρίσκεται σε ισχύ από το 2004. Ο κανονισμός καθιστά σαφές ότι η λεγόμενη «πράσινη γραμμή» —η γραμμή κατάπαυσης του πυρός στην Κύπρο— δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ. Ο κανονισμός καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους πρόσωπα και εμπορεύματα μπορούν να διασχίζουν τη γραμμή αυτή από περιοχές που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ένας αυξανόμενος αριθμός καταγγελιών σχετικά με την εφαρμογή του σημαντικού αυτού κανονισμού, κάτι που έχει επίσης οδηγήσει σε περιορισμό των συναλλαγών. Μεταξύ άλλων, οι Τουρκοκύπριοι έχουν καταγγείλει ότι οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επιτρέπουν σε οχήματα άνω των 7,5 τόνων να περάσουν τα σημεία διέλευσης, γεγονός που εμποδίζει την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού.

Επιπλέον, οι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί ισχυρίζονται ότι δεν επιτρέπεται επίσης η διέλευση μεταποιημένων τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιούν συναλλαγές κατά την έννοια του κανονισμού, γεγονός που έχει οικονομικές επιπτώσεις.

1  Είναι ενήμερη η Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εικαζόμενες παρατυπίες και εμπόδια όσον αφορά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού;

2  Εάν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται πλήρως και χωρίς διακρίσεις;

Απάντηση:

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επιτρέπει σε τουρκοκυπριακά εμπορικά οχήματα άνω των 7,5 τόνων να διέλθουν από την Πράσινη Γραμμή, εάν δεν διαθέτουν πλήρως συμβατά με το κεκτημένο έγγραφα που να έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι έχουν θεσπίσει ρυθμίσεις για να διευκολύνουν τη διαδικασία απόκτησης, από τους Τουρκοκυπρίους, πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου και επαγγελματικών αδειών οδήγησης. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η επίλυση του ζητήματος θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του επιπέδου των εμπορικών συναλλαγών διαμέσου της Πράσινης Γραμμής. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και την τουρκοκυπριακή κοινότητα προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο ζήτημα αυτό.

Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επιτρέπουν τη διέλευση μεταποιημένων τροφίμων από την Πράσινη Γραμμή, λόγω των ανησυχιών που εκφράστηκαν από τις υγειονομικές υπηρεσίες σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το 2018, η Επιτροπή επιβεβαίωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι, βάσει του κεκτημένου, επιτρέπεται η διέλευση της πράσινης γραμμής για τα μεταποιημένα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν θα πρέπει να απαγορεύονται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων για περαιτέρω ανάλυση στα σημεία διέλευσης, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη διέλευση όλων των μεταποιημένων τροφίμων. Η Επιτροπή έχει προτείνει την εφαρμογή ενός μηχανισμού που διευκολύνει τη διέλευση των μεταποιημένων τροφίμων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει επιπρόσθετα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια. Οι συζητήσεις που ζήτησε η Επιτροπή να διεξαχθούν για την εξεύρεση λύσης δεν πραγματοποιήθηκαν. Η Επιτροπή εξακολουθεί να προβληματίζεται αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή και θα δώσει περαιτέρω συνέχεια στο ζήτημα αυτό με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.