Επιδημία κορωνοϊού στην Κύπρο

Επιδημία κορωνοϊού στην Κύπρο

Η επιδημία κορωνοϊού πλήττει όλη την υφήλιο και όλα τα κράτη μέλη. Η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει πληγεί από βαθιές κρίσεις στον τραπεζικό της τομέα τα τελευταία χρόνια, και η τουρκοκυπριακή κοινότητα ειδικότερα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες προκλήσεις ως προς την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξάνεται καθημερινά και στις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Η Επιτροπή έσπευσε να διαθέσει 5 εκατομμύρια EUR από το πρόγραμμα βοήθειας ανταποκρινόμενη στην πανδημία του COVID-19, αλλά, όπως φαίνεται, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.

Η τουρκοκυπριακή οικονομία είναι μια οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες και, κατά κύριο λόγο, στον τουρισμό και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλες οι πτήσεις προς τη νήσο έχουν σταματήσει, οι φοιτητές αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και οι μικρές επιχειρήσεις απειλούνται με πτώχευση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 30 000 άτομα να βρεθούν άμεσα αντιμέτωπα με οικονομική δυσπραγία.

Μολονότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι έδαφος της ΕΕ και οι Τουρκοκύπριοι είναι πολίτες της ΕΕ, η περιφέρεια αυτή δεν διαθέτει τα οικονομικά και χρηματοδοτικά μέσα για να διαχειριστεί την κρίση. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ελέγχεται από την Τουρκία.

Ποια πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να υποστηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, συγκεκριμένα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού;

Απάντηση:

Ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 , η Επιτροπή ενήργησε ταχέως για να ανακατευθύνει τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα στη λήψη μέτρων στήριξης έκτακτης ανάγκης. Σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή αγόρασε μια πρώτη παρτίδα ιατρικών εφοδίων αξίας περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για χρήση από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει εξοπλισμό ατομικής προστασίας και μονάδας εντατικής θεραπείας, αναπνευστήρες, αναλώσιμα εργαστηρίου, κιτ δοκιμών και φάρμακα. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος βοήθειας, η Επιτροπή συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση στον δημόσιο τομέα 25 εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα για τουλάχιστον τρεις μήνες, ενώ θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση του μηχανισμού διαχείρισης, συντονισμού και αντιμετώπισης της κρίσης της COVID-19 της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάκαμψη της τουρκοκυπριακής οικονομίας, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες να ανακατανεμηθούν οι υφιστάμενοι πόροι από το πρόγραμμα βοήθειας για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή συνδρομής. Ειδικότερα, η Επιτροπή διερευνά κατά πόσον θα μπορούσαν να υπάρχουν τρόποι υποστήριξης των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επηρεάζονται αμεσότερα από τον περιορισμό της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε μετά την εκδήλωση της πανδημίας της COVID-19. Στόχος είναι η παροχή επείγουσας βοήθειας για τη διάσωση των επιχειρήσεων και την τόνωση της ζήτησης στην τοπική οικονομία το συντομότερο δυνατόν μετά την άρση των περιορισμών.